Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΤΤΑ (4ος αἰ.)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ὁ ἅγ. Παιδομάρτυς Κήρυκος καί ἡ μητέρα του Μάρτυς Ἰουλίττη, κατάγονταν ἀπό τό Ἰκόνιο τῆς Μ. Ἀσίας. Κατά τόν διωγμό τοῦ Διοκλη-ιανοῦ (284 - 305) διέφυγαν στή Σελεύκεια καί τελικά στήν Ταρσό τῆς Κιλικίας. Ἐκεῖ τούς συνέλαβε ὁ θηριώδης καί ἀπάνθρωπος Ἡγεμόνας Ἀλέξανδρος, ὁ ὁποῖος "διά θωπειῶν προσεπάθη νά ἑλκύση εἰς ἑαυτόν τόν μικρόν Κήρυκον, ὅμως τό νήπιον, ἐνατενίζων ἀκλινῶς πρός τήν μητέρα του, μέ φωνήν ὑποψελλίζουσαν ἐπεκαλεῖτο τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ"! Ὁ ἅγ. Κήρυκος τελειώθηκε "συντριβεῖς εἰς τάς βαθμίδας τοῦ κριτηρίου"! καί ἡ ἁγ. Ἰουλλίτη μέ ἀποκεφαλισμό.
Δέν εἶναι γνωστό πού ἐνταφιάσθηκε τό Λείψανο τοῦ ἁγ. Κηρύκου καί πότε ἀνακομίσθηκε, σήμερα πάντως στή Μονή Μεταμορφώσεως - Μεγ. Μετεώρου φυλάσσεται μία παλάμη του σέ ἀδιάφθορη κατάσταση. Ἀπό τά λοιπά Λείψανά του στό Ἅγιο Ὄρος φυλάσσονται: Ἡ Κάρα του στή Μονή Γρηγορίου, μέρος τῆς δεξιᾶς του στή Μονή Ξενοφῶντος, μέρος ποδός στή Μονή Σίμωνος Πέτρας καί μέρη ποδός καί δεξιᾶς στή Μονή Διονυσίου. Ἀκόμη, στή Μονή ἁγ. Γεωγίου Φενεοῦ Κορινθίας φυλάσσεται μία τῶν κερκίδων.
Ἀπό τά Λείψανα τῆς ἁγ. Ἰουλίττας, μία ὠλένη μέ ἄφθαρτη σάρκα σώζεται στή Μονή Παντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους καί ἀποτμήματα Λειψάνων της στίς Μονές Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους, Παλαιοκαστρίτσας Κερκύρας καί Κύκκου Κύπρου.
Ἡ μνήμη τους τιμᾶται τήν 15η Ἰουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου