Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

ΟΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΜΠΙΣΕΡΙΚΑΝΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (+ 1660)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Κατά τόν μ. Δαμασκηνό Γρηγοριάτη, περιλαμβάνεται στούς Ρουμάνους Ἁγίους πού "ἄφησαν καί τά ἱερά τους σώματα ἄφθαρτα, τά ὁποῖα ὅμως λόγῳ διαφόρων συμφορῶν διασκορπίσθηκαν ἤ ἐνταφιάσθηκαν πάλι, πρός προφύλαξι ἀπό τούς ἐχθρούς τῆς Πίστεως, μέ ἀποτέλεσμα νά εἶναι σήμερα ἄγνωστοι οἱ τόποι πού τά διατηροῦν". (μ. Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτη, "Ὁδοιπορικό τῆς Ὀρθοδόξου Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας", σελ. 238).
Ὁ ὅσ. Κυριακός μόνασε στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰ. στή Μονή Μπισερικάνι, στή Μολδαβία, τό ὁποῖο τότε ἀριθμοῦσε περί τούς 150 μοναχούς. Ἔζησε τελείως γυμνός σέ μία σπηλιά κοντά στό μοναστήρι, γιά 60 περίπου χρόνια. Μέ τούς ἀσκητικούς του ἀγώνες ἔφθασε στά μέτρα ἀρετῆς καί ἁγιότητος τῶν ἀρχαίων ἀσκητῶν τῆς Αἰγύπτου. Ἐπειδή τιμοῦσε ἰδιαίτερα τόν ὅσ. Ὀνούφριο τόν Πέρση καί ἀγωνίσθηκε νά τόν μιμηθῆ στήν ζωή του, τό γυμνό του σῶμα ἦταν σκεπασμένο ἀπό τόν Θεό μέ τρίχωμα, μέχρι τά πόδια.
Κοιμήθηκε εἰρηνικά τό 1660 καί ἐνταφιάσθηκε στό σπήλαιό του. Ἀργότερα τό ἀδιάφθορο Λείψανό του διαμοιράσθηκε μεταξύ τῶν πιστῶν, λόγῳ τῶν συχνῶν ταραχῶν στή Ρουμανική Χώρα.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 31η Δεκεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου