Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΛΑΧΙΑΣ (+ 1546)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ἦταν γιός τοῦ Δεσπότη τῆς Σερβίας ἁγ. Στεφάνου Μπράνκοβιτς καί τῆς ὁσ. Ἀγγελίνας καί ἀδελφός τοῦ Δεσπότη ἁγ. Ἰωάννη (+ 1493). Μετά τόν θάνατο τοῦ πατέρα του κατέφυγε στήν Οὐγγαρία καί ὀνομάσθηκε Δεσπότης τοῦ Σρέμ (1486). Δέκα χρόνια ἀργότερα, τό 1496, κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς μητέρας του, παραιτήθηκε ἀπό τά ἡγεμονικά του δικαιώματα καί ἔγινε μοναχός στή Μονή τοῦ Κουπίνοβο, ὅπου ἀσκήθηκε κατά τούς κανόνες τοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ.
Τό 1506 ὁ Ἡγεμόνας τῆς Βλαχίας Ράδος ὁ Μέγας (1495 - 1508) τόν κάλεσε στήν Αὐλή του - μαζί μέ τήν μητέρα του ὁσ. Ἀγγελῖνα - καί τόν ἀνέδειξε Μητροπολίτη Βλαχίας. Ἡ ποιμαντορία του ἦταν συνετή καί ἡ μεσολάβησή του μεταξύ τῶν Ἡγεμόνων Ράδου καί Μπογδάν, ἀποσόβησε ἕναν ἐμφύλιο πόλεμο. Σέ μεγάλη ἡλικία ἐπέστρεψε στή Σερβία, στήν κτιτορική Μονή τῆς οἰκογενείας του, τό Κουπίνοβο, ὅπου ἀναπαύονταν τά ἀδιάφθορα Λείψανα τῶν ἁγίων γονέων καί τοῦ ἀδελφοῦ του.
Κοιμήθηκε εἰρηνικά στό Κουπίνοβο τό 1546 καί ἐνταφιάσθηκε ἐκεῖ.
Τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο καί σήμερα φυλάσσεται στή Μονή τοῦ Κουπίνοβο (Κρούσεντολ) Σερβίας.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 18η Ἰανουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου