Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011

ΟΣΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΤΟΥ ΒΕΛΣΚ ΡΩΣΙΑΣ (15ος αί.)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ἀνῆκει στούς Ἡσυχαστές Πατέρες τῆς Θηβαϊδας τοῦ Βορρᾶ, στούς πνευματικούς ἄνδρες οἱ ὁποῖοι χωρίς νά φοβηθοῦν τήν βαρύτητα τοῦ κλίματος, τήν ἀγριότητα τῶν βορείων δασῶν, τίς ἐπιδρομές τῶν Τατάρων, τά ἄγρια θηρία καί τούς ληστές, ἐγκαταστάθηκαν σέ ἀπάτητες περιοχές τῆς Ρωσίας καί ἵδρυσαν Μονές καί ἐρημητήρια.
Ὁ ὅσ. Κύριλλος ἀσκήθηκε στή λίμνη Βλέσκ καί τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο. Θά ἔμενε "κεκρυμμένος ὑπό τήν λήθην", ἄγνωστος στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄν οἱ εὐλαβεῖς Μοναχές Ἀκυλῖνα (Ναπάκα, + 1517) καί Εὐλαμπία, δέν κατέθεταν τίς μαρτυρίες τους γιά τήν ἀσκητική του ζωή καί τά θαύματά του. Μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917 δέν διασώθηκαν πληροφορίες γιά τήν τύχη τοῦ Λειψάνου του.
Ἡ μνήμη τιμᾶται τήν 9η Ἰουνίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου