Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2011

ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΓΕΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΤΒΕΡ ΡΩΣΙΑΣ (+ 1318)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).Πρόκειται γιά τόν Μεγάλο Ἡγεμόνα Μιχαήλ Γ' Ἰαροσλάβιτς, σύζυγο τῆς ὅσ. Ἄννας τοῦ Κασίν (+ 1368). Θῦμα τῆς ἐποχῆς του, ἀγωνίσθηκε γιά τήν θέση τοῦ Μεγάλου Ἡγεμόνα στήν Ταταροκρατούμενη Ρωσία, ἀλλά ἠττήθηκε ἀπό τόν ἀντίπαλό του Πρίγκιπα Γεώργιο τῆς Μόσχας καί ἀπό τόν ἴδιο παραδόθηκε στούς Τατάρους γιά νά ἐκτελεσθεῖ, τό 1318.
Ὁ Ρωσικός λαός θεώρησε τόν θάνατο τοῦ Μιχαήλ μαρτύριο, δεχόμενος ὅτι τά αἴτια τοῦ θανάτου του ἦταν καί θρησκευτικά, ἀφοῦ μποροῦσε νά ἐξωμώσει γιά νά σώσει τήν ζωή του (ὅπως λ.χ. ὁ Ἱερομάρτυρας Πατριάρχης ΚΠόλεως ἅγ. Γρηγόριος Ε' καί οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες). Τήν ἄποψη αὐτή ἐνίσχυσε καί τό γεγονός, ὅτι τό Λείψανο τοῦ Μιχαήλ παρέμεινε ἀδιάφθορο, ἄν καί παρέμεινε ἄταφο ἐπί διετία, γιά νά κηδευθεῖ μέ μεγάλες τιμές τό 1320 στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Τβέρ, κοντά στούς τάφους τῶν γονέων του καί τοῦ πρώτου Ἐπισκόπου τῆς πόλεως ἁγ. Συμεών (ἡ μνήμη του τήν 4η Φεβρουαρίου).
Ἡ μνήμη τοῦ μ. Μιχαήλ εἶναι εὑρύτατα διαδεδομένη στήν Ρωσική Ἐκκλησία καί τιμᾶται τήν 24η Ἰουνίου, τήν 30η Σεπτεμβρίου καί τήν 22α Νοεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου