Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΩΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ (+ 991)Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).


Συριακῆς καταγωγῆς. Ὁ Πατριάρχης ΚΠόλεως ἁγ. Νικόλαος Β' ὁ Χρυσοβέργης, τοῦ ἀνέθεσε τήν Ἱεραποστολή στή Ρωσία, τήν ὁποία ὑλοποίησε μέ ἐπιτυχία, συνοδευόμενος ἀπό ἄλλους Ἐπισκόπους καί Κληρικούς. Στή Χερσῶνα βάπτισε τόν Ἡγεμόνα τοῦ Κιέβου Μεγ. Βλαδίμηρο (+ 1015) καί τέλεσε τούς γάμους του μέ τήν Βυζαντινή Πριγκίπισσα Ἄννα, ἀδελφή τῶν Αὐτοκρατόρων Βασιλείου Β' τοῦ Βουλγαροκτόνου καί Κωνσταντίνου Η' . Τό 988 βάπτισε στό Κίεβο τούς Βογιάρους καί τόν Ρωσικό λαό. Δυναμικός ἱεραπόστολος, ἐπισκέφθηκε τίς ἰσχυρές ἡγεμονίες τοῦ Νόβγκοροντ καί τοῦ Ροστώφ, ἀνήγειρε ναούς, χειροτόνησε Ἱερεῖς καί ἔθεσε τίς βάσεις τοῦ συστηματικοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τῶν Ρώσων.
Κοιμήθηκε τό 991 καί ἐνταφιάσθηκε στόν περίφημο Ναό τῆς Δεκάτης, στό Κίεβο. Τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο τόν 12ο αἰ. καί μεταφέρθηκε στήν Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, ὅπου καί σήμερα φυλάσσεται.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 30ή Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου