Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΗΓΕΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΡΩΣΙΑΣ (+ 1257)

Σειρά: Άδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Άντ. Μάρκου).

Ἦταν γιός τοῦ Ἡγεμόνα Βζέβολοντ καί ἔμεινε νωρίς ὀρφανός, διότι ὁ πατέρας του σκοτώθηκε κατά τήν εἰσβολή τῶν Τατάρων. Διαδέχθηκε στό Θρόνο τόν πρεσβύτερο ἀδελφό του ἁγ. Βασίλειο (+ 1249). Ὅταν τό 1257 οἱ Τάταροι ἐπετέθηκαν κατά τοῦ Γιαροσλάβ, ὁ Ἡγεμόνας Κωνσταντῖνος ἔπεσε ἀμυνόμενος τῆς πόλεως.
Τό 1501 τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο. Σήμερα φυλάσσεται στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Γιαροσλάβ.
Τιμᾶται τήν 3η Ἰουλίου, μαζί μέ τόν ἀδελφό του ἁγ. Βασίλειο (στήν εἰκόνα οἱ δύο Ἅγιοι αὐτάδελφοι).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου