Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011

ΟΣΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ (11ος αἰ.)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ἀσκητής στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, τήν ἐποχή τῶν πλανηθέντων ἔπειτα Ὁσίων Ἰσαακίου καί Νικήτα. Ἔζησε ἔγκλειστος στήν Ἡγεμονική Μονή τοῦ ἁγ. Δημητρίου καί ἐλεήθηκε ἀπό τόν Θεό μέ τό χάρισμα κατά τῶν δαιμόνων. Κοιμήθηκε εἰρηνικά. Τό Λείψανό του σώζεται ἀδιάφθορο στήν Λαύρα τῶν Σπηλαίων.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 20η Ἰουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου