Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΟΣΤΩΦ ΡΩΣΙΑΣ (+ 1077)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).


Γεννήθηκε στό Κίεβο καί φοίτησε στή Σχολή πού εἶχε ἱδρύσει ὁ Μεγ. Ἡγεμόνας Γιαροσλάβος ὁ Σοφός, ὅπου διδάχθηκε καί τήν Ἑλληνική γλῶσσα. Τό Μεγάλο καί Ἀγγελικό Σχῆμα δέχθηκε στήν ΚΠολη. Ὅταν ἐπέστρεψε στή Ρωσία ἐντάχθηκε στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων, κάτω ἀπό τήν πνευματική καθοδίγηση τοῦ ὁσ. Ἀντωνίου τοῦ Ἐσφιγμενίτη.
Χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος Ροστώφ σέ μία ἐποχή δύσκολη, ἀφοῦ οἱ δύο προηγούμενοι Ἐπίσκοποι εἶχαν ἐκδιωχθεῖ ἀπό τούς εἰδωλολάτρες καί ὁ Χριστιανός Ἡγεμόνας Βόρις εἶχε φονευθεῖ (1015). Σάν Ἐπίσκοπος ὁ ἅγ. Λεόντιος ἐπανέφερε μέ τό κήρυγμα καί τά θαύματά του τήν πόλη στή Χριστιανική Πίστη καί τελικά τελειώθηκε μαρτυρικά, τό 1077.
Τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο. Μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917 δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν τύχη του.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται κατά τήν Εὕρεση τοῦ Λειψάνου του τήν 23η Μαϊου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου