Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011

ΟΣΙΟΙ ΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝ ΡΩΣΙΑΣ (16ος αἰ.)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ὅταν ὁ ἅγ. Γουρίας ἀναδείχθηκε Ἀρχιεπίσκοπος Καζάν, ὁ εὐσεβής Βογιάρος Ἰωάννης Ζαστόλσκυ καί ὁ γιός του Νέστωρ τόν ἀκολούθησαν καί τόν βοήθησαν στό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς. Στό Καζάν ὁ Νέστωρ ἔγινε μοναχός μέ τό ὄνομα Νεκτάριος καί κοιμήθηκε εἰρηνικά, νέος στήν ἡλικία. Μετά τόν θάνατό του ὁ πατέρας του δέχθηκε ἐπίσης τό Μεγάλο καί Ἀγγελικό Σχῆμα καί ὀνομάσθηκε Ἰωνᾶς. Πρίν κοιμηθεῖ, ζήτησε νά ἐνταφιασθεῖ στή Μονή τῆς Θείας Μεταμορφώσεως, κοντά στόν ἅγ. Γουρία, ὅπου εἶχε ἐνταφιασθεῖ ὁ ὅσ. Νεκτάριος.
Τό 1595, μέ τήν ἀνακομιδή τῶν ἀδιαφθόρων Λειψάνων τῶν ἁγ. Γουρία α' Ἀρχιεπισκόπου Καζάν καί Βαρσανουφίου Ἐπισκόπου Τβέρ, ἀνακομίσθηκαν ἐπίσης ἀδιάφθορα καί τά Λείψανα τῶν ὁσίων Ἰωνᾶ καί Νεκταρίου καί ἐναποτέθηκαν στό Παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν, τό ὁποῖο εἶχε κτίσει ὁ ὅσ. Ἰωνᾶς πάνω στόν τάφο τοῦ ἁγ. Γουρία. Μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917, δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν τύχη τους.
Ἡ μνήμη τους τιμᾶται τήν 4η Ὀκτωβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου