Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΤΟΥ ΠΣΚΩΦ ΡΩΣΙΑΣ (+ 1570)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ἕνα ἀπό τά ἑπώνυμα θύματα τῆς παραφροσύνης τοῦ Τσάρου Ἰβάν Δ' τοῦ Τρομεροῦ.
Γεννήθηκε στό Πσκώφ τό 1501 σέ οἰκογένεια Βογιάρων. Γιά νά μορφωθεῖ κατά τά δεδομένα τῆς ἐποχῆς του, πῆγε στή Μονή Μίρωζ, ὅπου ἔζησε κοινοβιακά καί "ἐν ὑπακοῇ". Γοητευμένος ἀπό τήν πνευματική ζωή τῶν μοναχῶν τῶν Σπηλαίων τοῦ Πσκώφ, μόνασε στήν περιώνυμη Μονή καί τό 1529, σέ ἡλικία μόλις 28 ἐτῶν, ἀναδείχθηκε Ἡγούμενός της. Ἡγουμένευσε 41 χρόνια. Μέ τήν καλή του διοίκηση καί τήν πνευματική του κατάσταση, αὔξησε τήν ἀδελφότητα ἀπό 15 σέ 200 μοναχούς. Τό 1558 - 65 περιτείχισε τήν Μονή. Τό ἔργο του ἦταν ἐπίσης ἱεραποστολικό καί φιλανθρωπικό, ἐνῶ ὑπῆρξε καί φίλος τῶν Γραμμάτων (ἵδρυσε βιβλιοθήκη καί τό 1531 ἔγραψε τήν Ἱστορία τῆς Μονῆς).
Τό 1570, κατά τήν ἀναίτια ἐπίθεση τοῦ Τσάρου Ἰβάν Δ' τοῦ Τρομεροῦ κατά τοῦ Πσκώφ, βγῆκε εἰρηνικά ἀπό τήν Μονή κρατῶντας τόν Τίμιο Σταυρό, γιά νά ὑποδεχθεῖ τόν Τσάρο, ἀπό τόν ὁποῖο ὅμως ἀποκεφαλίσθηκε ἐπί τόπου! Ὅταν ὁ Ἰβάν ἀντιλήφθηκε τό ἔγκλημά του, πῆρε μετανοημένος στήν ἀγκαλία του τό ἀκέφαλο σῶμα τοῦ Ἡγουμένου καί τό μετέφερε στό Καθολικό! Ἀργότερα, γιά νά ἐξιλεωθεῖ, ἔστειλε στή Μονή μεγάλες δωρεές.
Τό Λείψανο τοῦ Ὁσιομάρτυρος Κορνηλίου κατατέθηκε σέ κρύπτη. Τό 1690 ὁ Μητροπολίτης Πσκώφ Μάρκελλος ἀνακόμισε τό Λείψανό του ἀδιάφθορο. Τότε συντάχθηκε καί ἡ Ἀσματική του Ἀκολουθία. Τό Λείψανο ἔμεινε σέ ἄφθαρτη κατάσταση γιά 120 χρόνια, μέχρι τό 1810. Τό 1872 καί τό 1892 τά ὀστά τοῦ Ἁγίου κατατέθηκαν σέ νέες λάρνακες καί σήμερα φυλάσσονται στή Μονή τῶν Σπηλαίων.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 20η Φεβρουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου