Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2011

ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΠΣΚΩΦ ΡΩΣΙΑΣ

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ἀπό τούς πρώτους μοναχούς τῶν Σπηλαίων τοῦ Πσκώφ, τῶν ὁποίων τά ὀνόματα διασώθηκαν στά Χρονικά. Δέν σώθηκε ὁ χρόνος ἀκμῆς του καί λεπτομέρειες γιά τήν καταγωγή καί τήν ζωή του. Εἶναι γνωστό μόνο, ὅτι ἀρχικά ἀσκήθηκε σέ σπήλαιο στό Κάμενετς καί ἀργότερα στήν Μονή τῶν Σπηλαίων.
Ἐπί Ἡγουμένου Δωροθέου, κατά τήν ἐκσκαφή τοῦ σπηλαιώδους Ναοῦ τῆς Κοιμ. Θεοτόκου, τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο. Μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917, δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν τύχη του.
Τιμᾶται τήν 29η Μαρτίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου