Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΑΖΙΝ ΡΩΣΙΑΣ (+ 1483)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).


Κατά κόσμον Ματθαῖος, γεννήθηκε τό 1400 στήν οἰκογένεια τοῦ Βογιάρου Βασιλείου Kozha. Ἡ οἰκογένειά του εἶχε ἔφεση στήν πνευματική ζωή καί τήν μοναχική ἀφιέρωση (ὁ ἀδελφός του Γεννάδιος διαδέχθηκε τόν ἅγ. Μωϋσῆ στόν Ἀρχιεπισκοπικό Θρόνο τοῦ Νόβγκοροντ, 1460 - 77, καί ἀνηψιός του ὑπῆρξε ὁ ὅσ. Παϊσιος τοῦ Ἄγκλιχ). Ἀπό ὑποκοή στούς γονεῖς του νυμφεύθηκε, ἀλλά μετά τόν θάνατό τους, καθώς καί τόν θάνατο τῆς συζύγου του, μόνασε στή Μονή τοῦ ἁγ. Νικολάου στό Κλομπουνώβσκ.
Μετά ἀπό χρόνια κοινοβιακῆς ζωῆς, ἀνεχώρησε μέ ἄλλους ἕξι μοναχούς καί ἵδρυσε ἐρημητήριο πρός τιμήν τῆς Ἁγίας Τριάδος, στήν περιοχή τοῦ Κασίν. Ἔζησε περιπλανώμενος στά δάση. Ὀνομάσθηκε νέος Ἀδάμ, διότι "εἷχε τήν συνήθεια νά περιδιαβάζη τήν ἔρημο καί ἄν ὑπῆρχαν ἄγρια θηρία πού κατοικοῦσαν ἐκεῖ, περπατοῦσαν μαζί του ὅπως τά ἡμερώτερα πρόβατα καί - τό πιό σπουδαῖο - ὑποτάσσονταν καί πολλές φορές ἔπαιρναν τροφή ἀπό αὐτόν"! Τό 1453 ἀναδείχθηκε Ἡγούμενος παρά τήν θέλησή του, μέ ἐκλογή τῶν ἀδελφῶν καί εὐλογία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ ἁγ. Μωϋσῆ.
Κοιμήθηκε εἰρηνικά τό 1483, πλήρης ἡμερῶν, καί τότε βρέθηκαν πάνω του βαρειές ἁλυσίδες, μέ τίς ὁποίες σκληραγωγοῦσε τόν ἑαυτό του!
Τό 1521 ἕνας κάτοικος τοῦ Δημητρώφ, ὁ Μιχ. Βορονκώφ, πρόσφερε τά χρήματα γιά τήν ἀνέγερση ἑνός πέτρινου ναοῦ στή Μονή Κολυαζίν, στή θέση ἑνός ξύλινου πού εἶχε καταστραφεῖ. Κατά τήν ἐκσκαφή τῶν θεμελίων ἀποκαλύφθηκε ἕνας ἄθικτος τάφος, ἀπό τόν ὁποῖο ἔβγαινε ἐξαίσιο ἄρωμα καί ὁ τότε Ἡγούμενος Ἰωάσαφ ἀναγνώρισε τόν τάφο τοῦ ἱδρυτή τῆς Μονῆς ὁσ. Μακαρίου. Τό Λείψανο ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο καί ἡ εὕρεση συνοδεύθηκε μέ θαύματα. Ἀμέσως συντάχθηκε μία ἀναφορά στόν τότε Μητροπολίτη Μόσχας Δανιήλ (1522 - 1539), ὁ ὁποῖος συγκάλεσε Σύνοδο καί ἀφοῦ ἐξετάσθηκαν τά στοιχεία, ἀποφασίσθηκε νά τιμᾶται ὁ ὅσ. Μακάριος τοπικά στή Μονή του. Στήν Εὕρεση τοῦ Λειψάνου τοῦ ὁσ. Μακαρίου συνέταξε Ἀκολουθία ὁ Θεοδόσιος τοῦ Τβέρ. Ἡ ἁγιότητά του διακηρύχθηκε Συνοδικά τό 1547, ἀπό τόν Μητροπολίτη Ρωσίας ἅγ. Μακάριο (1543 - 1564). Μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917, δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν τύχη τοῦ Λειψάνου του.
Τιμᾶται τήν 17η Μαρτίου καί ἡ Ἀνακομιδή τοῦ Λειψάνου του τήν 26η Μαϊου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου