Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΟΥΞΑ Ο ΡΩΣΟΣ (+ 1215)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ἦταν ἀδελφός τῆς περιώνυμης Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, Ἱερομόναχος στόν βαθμό καί ἔφερε τό ὄνομα Ἰωάννης. Φλεγόμενος ἀπό τόν πόθο τῆς ἱεραποστολῆς, κήρυξε τό Εὐαγγέλιο σέ περιοχές τῆς βόρειο-ανατολικῆς Ρωσίας, ὅπου ὑπῆρχαν φυλές παγανιστῶν, καί κυρίως στήν φυλή τῶν Βιάτιτσων πού κατοικοῦσαν στήν περιοχή τοῦ ποταμοῦ Ὀκά, παραποτάμου τοῦ Βόλγα. Κούξα ὀνομάσθηκε ἀπό ἐκχριστιανισθέντες Βιατίτσιους, διότι στήν γλῶσσα τους «κούξα» σημαίνει «ἀπόστολος, φωτιστής».
Ὁ φλογερός ἱεραπόστολος (Κούξα) Ἰωάννης μέ τά πλήρη χάριτος καί θείου φωτισμοῦ κηρύγματά του καί τά θαύματά του, μετέτρεψε στή Χριστιανική Πίστη πλῆθος παγανιστῶν, ἀλλά ἔπεσε θῦμα τῆς ἀντιχριστιανικῆς μανίας ἄλλων, οἱ ὁποῖοι τόν ἀποκεφάλισαν μαζί μέ ἕναν μαθητή του, μετά ἀπό βασανιστήρια, τήν 27η Αὐγούστου 1215. Τό μαρτυρικό του Λείψανο μεταφέρθηκε καί ἐναποτέθηκε στήν Λαύρα, ὅπου καί σήμερα φυλάσσεται ἀδιάφθορο, κατατεθημένο στά Κοντινά Σπήλαια.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 28η Σεπτεμβρίου, κοινῶς μετά τῶν λοιπῶν 72 Πατέρων, τῶν ὁποίων τά ἄφθαρτα Λείψανα ἀναπαύονται στά Κοντινά Σπήλαια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου