Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ

Τόν Νοέμβριο τοῦ 2008 πραγματοποιήθηκε στή Βιέννη Ἔκθεση γιά τήν Ρωσική Ἐκκλησία κατά τόν 20ο αἰ. Ἡ Ἔκθεση φιλοξενήθηκε στό Μουσεῖο τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγ. Στεφάνου Βιέννης καί εἶχε τίτλο "Εἰκόνες ὑπό τό σφυροδρέπανο - Ἡ Ρωσική Ἐκκλησία στόν εἰκοστό αἰῶνα". Ἔμβλημά της ἦταν μία εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν, τρυπημένη ἀπό σφαίρες σέ διάφορα σημεῖα! Ἡ Ἔκθεση περιλάμβανε 70 πολύτιμα ἐκκλησιαστικά ἀντικείμενα (εἰκόνες, σκεύη, προσωπικά εἴδη διακεκριμένων κληρικῶν, ἱστορικές φωτογραφίες), προερχόμενα ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί ἰδιωτικές συλλογές.

Τά ἐγκαίνια τῆς Ἐκθέσεως ἔγιναν ἀπό τόν Πατριάρχη Μόσχας Ἀλέξιο Β', ἐνῶ ὁ Ὑπουργός Πολιτισμοῦ τῆς Ρωσίας Ἀλέξανδρος Ἀβντέεφ ἔστειλε μήνυμα, στό ὁποῖο περιλαμβάνονται καί τά ἀκόλουθα: "Σήμερα, μετά ἀπό τήν τραγωδία τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ καί τοῦ ἀντιθεϊσμοῦ, ἡ ὁποία διήρκεσε σχεδόν ἕναν αἰώνα, ζοῦμε τόν θρίαμβο τῆς ἱστορικῆς δικαιοσύνης. Συντηροῦνται καί ἀποκαθίστανται ἀρχαῖα μνημεῖα τῆς Ἱστορίας μας καἰ τοῦ Πολιτισμοῦ, πολλές Ὀρθόδοξες ἐκκλησίες καί μοναστήρια, ἐνεργά πνευματικά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησίας. Τό Κράτος καί ἡ Ἐκκλησία μέ συνέπεια συνδέουν τίς προσπάθειές τους στήν ἀντιμετώπιση μεγάλων προβλημάτων τῆς κοινωνίας μας".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου