Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011

ΙΕΡΟ ΛΕΙΨΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΙΕΝΕΒΙΕΒΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τήν 1η παρελθόντος Ἰουλίου 2010, κατά τήν διάρκεια τελετῆς στό Ρωμαιοκαθολικό Ναό τοῦ "ἁγίου"Μακλοβίου τῆς πόλεως Ποντουάζ, στή Γαλλία, ἐπιδόθηκε στή Ρωσική Ἐκκλησία ἀπότμημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῆς ἁγ. Γιενεβιέβης τῶν Παρισίων (+ 512). Τό Λείψανο - τό ὁποῖο εἶναι ἀποθησαυρισμένο σέ Λειψανοθήκη τοῦ Μεσαίωνα - παρέδωσε ὁ Ρωμαιοκαθολικός Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Ποντουάζ Ἰωάννης Ἴβ Ριοκρέ καί τό παρέλαβε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χερσῶνος Ἰννοκέντιος, γιά λογαρισμό τοῦ ναοῦ τῆς Ρωσικῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς πού λειτουργεῖ στή Γαλλία, ὁ ὁποῖος τιμᾶται πρός τιμήν τοῦ ἁγ. Μαρτίνου τοῦ Ὁμολογητοῦ καί τῆς ἁγ. Γιενεβιέβης. Παρέστησαν ἀκόμη ὁ Ἡγούμενος Νέστωρ Σιντορένκο καί ὁ Πρύτανης τῆς Σχολῆς Ἱερομ. Ἀλέξανδρος Σινιακώφ.
Ἡ ἐπίδοση τοῦ Λειψάνου ἦταν ἀποτέλεσμα τῶν ἰσχυρῶν ἐντυπώσεων πού ἀπεκόμησε ὁ Ἐπίσκοπος Ἰωάννης, σάν μέλος τῆς ὑπό τόν Ρωμαιοκαθολικό Ἀρχιεπίσκοπο τῶν Παρισίων Καρδινάλιο Ἀνδρέα Βέν Τρουά ἀποστολῆς, ἡ ὁποία ἐπισκέφθηκε τόν Νοέμβριο τοῦ 2008 τήν Ρωσία καί συναντήθηκε μέ τόν τότε Πατριάρχη Μόσχας Ἀλέξιο Β'.
Βίος τῆς ἁγ. Γενεβιέβης.
Ἡ ἁγ. Γενεβιέβη γεννήθηκε περί τό 422 στή Γαλατία (σημερινή Γαλλία), στό χωριό Nanterre, τῆς περιοχῆς τῶν Παρισίων, ἀπό πλούσιους γονεῖς, τόν Σεβῆρο καί τήν Γεροντία. Σύμφωνα μέ τήν συνήθεια τῆς ἐποχῆς, ἔβοσκε τά κοπάδια τοῦ πατέρα της στό παρακείμενο ὄρος τοῦ ἁγ. Βαλεριανοῦ. Ὅταν Ἡ Γενεβιέβη ἦταν 7 ἐτῶν, πέρασε ἀπό τό χωριό της ὁ μεγάλος Ἱεραπόστολος ἅγ. Γερμανός τῆς Ὠξέρ (Auxerre, 31η Ἰουλίου). Ὅταν συνάντησε τήν μικρή, φωτιζόμενος ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶδε τήν μελλοντική της ἐξέλιξη καί τήν ἀσπάσθηκε στό μέτωπο! Στή συνέχεια εἶπε στή μητέρα της, ὅτι θά λάμψει μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί θά ὁδηγήσει πολλούς στή σωτηρία. Μετά τήν συνάντηση αὐτή ἡ Γενεβιέβη ἀφιερώθηκε μέ τήν εὐλογία τοῦ ἁγ. Γερμανοῦ στόν παρθενικό βίο καί «διά βίου» φοροῦσε πάνω της τόν μεταλλικό σταυρό πού τῆς εἶχε χαρίσει ὁ Ἅγιος.
Κατά τήν διάρκεια τῆς εἰσβολῆς τοῦ Ἀττίλα καί τῶν Οὔνων, ἡ Γενεβιέβη καί ἄλλες ἀφιερωμένες νεαρές, ἀπέτρεψαν μέ τήν προσευχή τους τήν κατάληψη τῶν Παρισίων.
Στήν ἡλικία τῶν 15 ἐτῶν ἡ Γενεβιέβη πῆγε στό Παρίσι, ὅπου ἀσπάσθηκε τόν μοναχικό βίο καί μέ τήν ἄσκησή της ἀναδείθηκε θαυματουργός καί διδάσκαλος τοῦ λαοῦ στήν εὐσέβεια. Κοιμήθηκε εἰρηνικά τό 512, στή μεγάλη ἡλικία τῶν 89 ἐτῶν καί ἐνταφιάσθηκε στό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, τόν ὁποῖο μέ ὑπόδειξή της εἶχε κτίσει ὁ Βασιλεύς τῶν Φράγκων Κλοβίς. Ἀργότερα τά Λείψανά της μεταφέρθηκαν στό Ναό τοῦ ἁγ. Στεφάνου, ἐπίσης στό Παρίσι. Ἀτυχῶς τό μεγαλύτερο μέρος τῶν Λειψάνων της (ὅπως καί ἄλλων Ἁγίων), καταστράφηκε κατά τήν Γαλλική Ἐπανάσταση. Ὅσα διασώθηκαν φυλάσσονται στό Ναό τοῦ ἁγ. Στεφάνου
Κατά τόν Μεσαίωνα ἡ ἁγ. Γενεβιέβη θεωρεῖτο προστάτης τῶν οἰνοποιῶν. Ἡ μνήμη της κατά τό Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο τιμᾶται τήν 3η Ἰανουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου