Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011

ΟΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΑΝΤΕΜ ΡΩΣΙΑΣ (16ος αἰ.)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).Ὑπῆρξε μαθητής τοῦ ὁσ. Ἀλεξάνδρου τοῦ Σβίρ (+ 1533), τόν ὁποῖο ἀκολούθησε στή Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἀξιώθηκε νά εἶναι παρών κατά τήν ἐμφάνιση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στό μακάριο Γέροντά του. Μετά τήν κοίμηση τοῦ ὁσ. Ἀλεξάνδρου, ἵδρυσε τό Ἀσκητητήριο τῆς Κοιμ. Θεοτόκου, στά δάση τοῦ Ὀλονέτς, κοντά στόν ὅσ. Ἀδριανό τοῦ Ὀντρουσώφ (+ 1549), μέ τόν ὁποῖο διατηροῦσε πνευματικές σχέσεις. Ὅταν τά σκάνδαλα τῶν περιοίκων χωρικῶν τόν ἀνάγκασαν νά ἐπανέλθει στή Μονή τοῦ ὁσ. Ἀλεξάνδρου, ἀναδείχθηκε ἀπό τούς ἀδελφούς Ἡγούμενος.
Κοιμήθηκε εἰρηνικά στό Ἀσκητήριο τῆς Κοιμ. Θεοτόκου, μετά τό 1550, ὅπου εἶχε ἐπιστρέψει γιά περισσότερη μόνωση καί ἡσυχία.
Τό 1720 τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο καί ἐναποτέθηκε στό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, ὁ ὁποῖος εἶχε κτισθεῖ πάνω στόν τάφο του. Μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917, δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν τύχη του.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 18η Ἰανουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου