Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011

ΟΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΟΧΝΩΦ ΡΩΣΙΑΣ (+ 1611)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Γεννήθηκε τό 1526, καταγόμενος ἀπό τήν οἰκογένεια τῶν Βογιάρων Βενιαμίνωφ τοῦ Τβέρ. Ὑπῆρξε ἐραστής τῆς ἡσυχίας καί ἔζησε ἐρημητικά στίς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Περεκχόβα. Τό 1556 ὑποτάχθηκε στόν ὅσ. Ταράσιο, ἱδρυτή τῆς Μονῆς Λεοχνώφ, ἀπό τόν ὁποῖο ἔλαβε τό Μεγάλο καί Ἀγγελικό Σχῆμα. Τό 1611, κατά τήν Περίοδο τῶν Ταραχῶν, μετά ἀπό κοινοβιακή ζωή 55 ἐτῶν, ἐγκαταστάθηκε στό Νόβγκοροντ μέ πρόσκληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰσιδώρου, γιά νά προστατευθεῖ ἀπό τίς συμμορίες τῶν Παπικῶν Πολωνῶν.
Κοιμήθηκε εἰρηνικά στό Νόβγκοροντ τόν ἴδιο χρόνο καί ἐνταφιάσθηκε στόν Ναό τοῦ Εὐαγγ. Λουκᾶ. Μέ ἐμφανίσεις του στόν μαθητή του Γρηγόριο, ζήτησε τήν μεταφορά τοῦ Λειψάνου του στήν ἔρημο τοῦ Λεοχνώφ. Τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο τό 1620. Μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917, δέν ὑπάρχουν στοιχεία γιά τήν τύχη του.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 17η Ὀκτωβρίου καί ἡ Ἀνακομιδή τοῦ Λειψάνου του τήν 13η Ἰουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου