Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011

ΟΣΙΟΣ ΒΑΣΣΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΚΛΙΧ ΡΩΣΙΑΣ (+ 1509)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ὑπῆρξε μαθητής τοῦ ὁσ. Παϊσίου τοῦ Ἄγκιλιχ. Καταγόταν ἀπό τήν Πριγκιπική Οἰκογένεια Σεστίκιν (Shestikhin· γόνος τῆς οἰκογένειας αὐτῆς ἦταν καί ὁ ἅγ. Θεόδωρος Ἡγεμόνας τοῦ Σμολένσκ, + 1299). Σέ ἡλικία 33 ἐτῶν μόνασε στή Μονή Ἁγίας Σκέπης, ὅπου ὑποτάχθηκε στόν ὅσ. Παϊσιο. Τό 1492, μετά ἀπό κοινοβιακή ζωή 20 ἐτῶν, πῆγε μέ τήν εὐλογία τοῦ Γέροντά του στήν ἔρημο καί ἵδρυσε μονή πρός τιμή τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Κοιμήθηκε εἰρηνικά τό 1509, μετά ἀπό 17 χρόνια ἀσκήσεως στή μονή του. Τό 1548 τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο. Μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917, δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν τύχη του.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 12η Φεβρουαρίου καί τήν 6η Ἰουνίου (μαζί μέ τόν ὅσ. Παϊσιο).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου