Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΕΞΗ ΟΣΙΟΙ ΤΗΣ ΟΜΠΝΟΡΑ ΡΩΣΙΑΣ

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Στό Βίο τοῦ ὁσ. Παύλου τῆς Ὀμπνόρα Ρωσίας ἀναφέρεται, ὅτι τό 1546 ὁ τότε Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδας ἀρχιμ. Προτάσιος, κατά τήν διάρκεια ἐργασιῶν γιά τήν ἀνέγερση Ναοῦ πάνω στόν τάφο τοῦ ὁσ. Παύλου καί κατά τήν ἐκσκαφή τῶν θεμελίων, ἀνακάλυψε τά ἀδιάφθορα Λείψανα ἑξη ἀνωνύμων Μοναχῶν, ἕνας ἀσθενής μοναχός μάλιστα, μόλις τά ἄγγιξε θεραπεύθηκε!
Μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917, δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν τύχη τους.
Δέν διασώθηκαν τά ὀνόματα τῶν Ὁσίων αὐτῶν καί ἔτσι τιμῶνται τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου