Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011

ΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΣ ΜΟΛΝΤΟΒΙΤΣΑΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (15ος αἰ.)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Περιώνυμος ἀσκητής, καταγόμενος ἀπό τήν βόρεια Μολδαβία. Μόνασε στήν Ἡγεμονική Μονή τῆς Μολντοβίτσας, στή Μπουκοβῖνα (τήν ὁποία ἵδρυσε τόν 15ο αἰ. ὁ Ἡγεμόνας Ἀλέξανδρος ὁ Καλός καί ὁλοκλήρωσε τό 1532 ὁ Ἡγεμόνας Πέτρος Ράρες, γιός τοῦ Μεγάλου Στεφάνου). Ἀπό τόν Μητροπολίτη Μολδαβίας Ἰωσήφ Μουσάτ δέχθηκε τήν Ἱερωσύνη καί ἀναδείχθηκε Ἡγούμενος. Ἡ φήμη τῆς ἁγιότητάς του ἔφθασε μέχρι τήν Ἡγεμονική Αὐλή καί ἔτσι ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Καλός τόν ἔκανε Πνευματικό του. Ὁ Ὅσιος εἶχε μαθητές στήν ΚΠολη καί τό Ἅγιο Ὄρος. Στή Μονή του ἵδρυσε Σχολές Κατηχητῶν καί Καλλιγράφων - Ἀντιγραφέων. Ἐλεήθηκε ἀπό τόν Θεό μέ τό προορατικό καί θαυματουργικό χάρισμα.
Κοιμήθηκε εἰρηνικά, ἀφήνοντας στή Μονή πλέον τῶν 100 μοναχῶν (δέν εἶναι γνωστός ὁ χρόνος τοῦ θανάτου του). Τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο καί κατατέθηκε στό Καθολικό τῆς Μονῆς του. Ἐκεῖ ἔμεινε περίπου μέχρι τό 1635, ὁπότε ἐνταφιάσθηκε σέ κρυφό σημεῖο τῆς Μονῆς, γιά νά ἀσφαλισθεῖ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου