Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011

ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΑ ΤΟΥ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΛΑΑΜ ΣΤΟΝ ΑΘΩΝΑ

Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2010 ἀντιπροσωπεία τῆς νέας ἀδελφότητας τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου ὑπό τόν διορισμένο Καθηγούμενο ἀρχιμ. Χρυσόστομο, ἐπισκέφθηκε τήν Μονή Βαλαάμ στή βόρεια Ρωσία. Σκοπός τῆς ἐπισκέψεως ἦταν ἡ παραλαβή ἀποτμήματος τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ὁσίου Βαλαάμ, ὁ ὁποῖος ξεκίνησε τήν μοναχική του ζωή ἀπό τό Ἅγιο Ὄρος καί είδικώτερα τήν Μονή Ἐσφιγμένου. Ὁ ἀρχιμ. Χρυσόστομος προσέφερε ὡς δῶρο στήν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς Βαλαάμ, μία εἰκόνα τοῦ ὁσ. Ἀντίπα ἁγιογραφημένη ἀπό τήν νέα ἀδελφότητα. Ὁ ὅσ. Ἀντίπας, ἀφοῦ προγυμνάσθηκε στό Ἅγιο Ὄρος, κήρυξε καί δίδαξε στή Ρωσία καί τελικά ἐγκαταστάθηκε στή Μονή Βαλαάμ, ὅπου κοιμήθηκε εἰρηνικά τήν 10η Ἰανουαρίου 1882.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου