Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὀμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου)

Πρόκειται γιά τόν Σαρακηνό ὁ ὁποῖος ἀξιώθηκε νά δῆ μέ τρόπο θαυμαστό τήν Μετουσίωση τῶν Τιμίων Δώρων, κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ναό τοῦ ἁγ. Γεωργίου, στήν Λύδδα τῆς Παλαιστίνης. Τό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς θείας ἀποκαλύψεως ἦταν νά γίνη Χριστιανός, νά βαπτισθῆ ἀπό τόν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων καί τελικά νά μονάση στή Μονή Σινᾶ, ὅπου ἔφθασε σέ μέτρα ἀρετῆς.
Μετά ἀπό ἄσκηση τριῶν ἐτῶν, ἦρθε - μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἡγουμένου - στή Λύδδα καί ὁμολόγησε τήν Χριστιανική του Πίστη στό Ἐμίρη θεῖο του. Τελειώθηκε μέ λιθοβολισμό ἀπό τόν ἐξαγριωμένο Μουσουλμανικό ὄχλο. Πολύ καιρό μετά τό μαρτύριό του, τό Λείψανό του βρέθηκε ἀδιάφθορο κάτω ἀπό τίς πέτρες καί ἐνταφιάσθηκε ἀπό τούς Χριστιανούς.
Ἡ παράδοση δέν διάσωσε τό ὄνομα τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Ὁσιομάρτυρος, ἔτσι τιμᾶται τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου