Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011

ΟΣΙΟΣ ΑΡΕΘΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ (12ος αἰ.)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Μοναχός τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου καταγόμενος ἀπό τό Πολότσκ, κυριευμένος ἀπό τό πάθος τῆς φιλαργυρίας. Ὅταν τά χρήματά του χάθηκαν, ὁ ἴδιος δαιμονίσθηκε καί δέν μετανοοῦσε οὔτε τήν στιγμή τοῦ θανάτου του. Γιά τοῦτο ὁ Κύριος παραχώρησε νά δεῖ τόν ἀγῶνα Ἀγγέλων καί δαιμόνων γιά τήν ψυχή του, τοῦ χάρισε μετάνοια καί ζωή καί τελικά βράβευσε τούς ἀσκητικούς του ἀγώνες μέ τήν ἀφθαρσία τοῦ Λειψάνου του, τό ὁποῖο σήμερα φυλάσσεται ἀδιάφθορο στήν Λαύρα τῶν Σπηλαίων.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 24η Ὀκτωβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου