Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΞΙΜΟ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ

Ἀπό 20-25 Ὀκτωβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στή Γεωργία (ὅπου ὁ τόπος ἐξορίας καί ταφῆς τοῦ ἁγ. Μαξίμου), τό 3ο Διεθνές Συνέδριο γιά τόν ἅγ. Μάξιμο τόν Ὁμολογητή. Τήν διοργάνωση τοῦ Συνεδρίου εἶχαν ἀναλάβει τό Πατριαρχεῖο Γεωργίας, τό Γεωργιανό Πανεπιστήμιο "Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος" καί τό Ἐπιστημονικό καί Θεολογικό Κέντρο "Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής". Τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου προήδρευσε ὁ Γεωργιανός Ἀρχιεπίσκοπος Τσαγκέρας Στέφανος, μέ συντονιστή τόν παγκοσμίου φήμης εἰδικό ἐπί θεμάτων πού ἀφοροῦν τόν ἅγ. Μάξιμο, Καθηγητή Δρ. Ζάν Κλώντ Λαρσέ. Στό Συνέδριο συμμετεῖχαν ἐπιστήμονες ἀπό τήν Γεωργία, τήν Ρωσία (ἐκπρόσωποι τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν "Ἅγιος Τύχων"), τήν Σερβία καί τήν Γαλλία. Οἱ εἰσηγήσεις πού παρουσιάσθηκαν κάλυψαν θέματα, ὅπως τήν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου περί τῶν παθῶν, τά φιλολογικά σχόλια ὡς μέσο τεκμηρίωσις στά ἔργα τοῦ ἁγ. Μαξίμου, κ.ἄ.

Τό πλέον ἐνδιαφέρον σημεῖο τοῦ Συνεδρίου ἦταν οἱ ἀνακοινώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Στεφάνου καί Γεωργιανῶν ἀρχαιολόγων, σχετικά μέ τά ἀποτελέσματα τῶν ἀνασκαφῶν πού διενεργήθηκαν τόν Αὔγουστο τοῦ 2010 στή Μονή ἁγ. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ στό Τσαγέρι, ὅπου ὑπῆρχε μαρτυρία ὅτι ὁ Ἅγιος εἶχε ταφεῖ σέ κρύπτη κάτω ἀπό τό Ἅγιο Βῆμα. Κατά τήν ἀνασκαφή βρέθηκαν ἀνθρώπινα λείψανα τοῦ 7ου αἰ., τριῶν προσώπων, τά ὁποῖα ὑπάρχει μεγάλη πιθανότητα (ἄν ὄχι βεβαιότητα), ὅτι ἀνήκουν στόν ἅγ. Μάξιμο καί τούς μαθητές του Ἀναστάσιο τόν Ἀποκρισάριο καί Ἀναστάσιο τόν Μοναχό.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου