Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011

ΟΣΙΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΑΣΙΝ ΡΩΣΙΑΣ (+ 1368)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).


Ἔζησε κατά τήν περίοδο τῆς κυριαρχείας τῶν Τατάρων στή Ρωσία (1240 - 1462). Γεννήθηκε ἀπό γονεῖς εὐγενεῖς, τό 1278. Ἦταν συγγενής τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Μιχαήλ Ἡγεμόνα τοῦ Τσερνίκωφ (20η Σεπτεμβρίου) καί Βασιλείου Ἡγεμόνα τοῦ Ροστώφ (4η Μαρτίου). Τό 1299 συζεύχθηκε τόν Ἡγεμόνα τοῦ Τβέρ Μιχαήλ Γ' Γιαροσλάβιτς. Εἶχε τήν ἀτυχία νά ἐμπλακεῖ ἡ οἰκογένειά της στήν ἐμφύλια διαμάχη γιά τόν Θρόνο τοῦ Μεγάλου Ἡγεμόνα, κατά τήν ὁποία ὁ σύζυγός της ἠττήθηκε ἀπό τόν Ἡγεμόνα Γεώργιο τῆς Μόσχας, ὁ ὁποῖος τόν παρέδωσε στούς Τατάρους.
Ἡ Πριγίπισσα Ἄννα, ἄν καί ἔζησε σέ μία ἐξαιρετικά ταραγμένη ἐποχή (κοινωνικά ἐκρηκτική, πολιτικά ρευστή καί σέ πολλά σημεῖα βάρβαρη καί ἀπάνθρωπη), διατήρησε τήν πίστη της καί ἀναλώθηκε σέ ἔργα φιλανθρωπίας καί εὐποιϊας, στηρίζοντας τόν χειμαζόμενο ἀπό τά δεινά τοῦ πολέμου καί τῆς Ταταρικῆς κατοχῆς Ρωσικό λαό. Ἀπό τό ὕψος τοῦ Θρόνου οἱ πειρασμοί τῆς ἡγεμονικῆς ζωῆς καί οἱ κοσμικές περιπέτειες, τῆς ἔδειξαν τό μέγεθος τῆς ἀνθρώπινης ματαιότητας. Ἔτσι ἀποσύρθηκε στή Μονή τῆς Ἁγίας Σοφίας στό Τβέρ, ὅπου μόνασε 30 χρόνια.
Κοιμήθηκε εἰρηνικά στή Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου - Ὑπαπαντῆς, στό Κασίν, ὅπου τήν εἶχε μεταφέρει ὁ νεώτερος γιός της Ἡγεμόνας Βασίλειος, γιά νά τήν προφυλάξη ἀπό κάποια ἐπιδημία.
Τό Λείψανό της ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο τό 1611 (242 χρόνια μετά τήν κοίμησή της), μετά ἀπό ἐμφάνισή της στόν ἀσθενή νεωκόρο τοῦ Ναοῦ, τόν ὁποῖο θεράπευσε. Ἀναδείχθηκε θαυματουργός. Ἡ ἁγιότητά της διακηρύχθηκε Συνοδικά τό 1909. Μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917, δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν τύχη τοῦ Λειψάνου της.
Ἡ μνήμη της τιμᾶται τήν 12η Ἰουνίου καί τήν 2α Ὀκτωβρίου καί ἡ Ἀνακομιδή τοῦ Λειψάνου της τήν 21η Ἰουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου