Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011

ΟΣΙΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ Ο ΜΕΤΕΩΡΙΤΗΣ (+ 1543)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Καμμία πληροφορία σχετικά μέ τήν καταγωγή, ἀλλά καί τήν ζωή τοῦ Ὁσίου αὐτοῦ δέν διασώθηκε. Ἀπό τόν Βίο τῶν ὁσ. Θεοφάνη καί Νεκταρίου, Κτιτόρων τῆς Μονῆς Βαρλαάμ Μετεώρων, προκύπτει ὅτι ὁ ὅσ. Βενέδικτος ἦταν ἀπό τούς πρώτους ὑποτακτικούς τους, μαζί μέ τόν ὅσ. Παχώμιο. Ἄρχικά ἀσκήθηκε στό Στῦλο τοῦ Τιμίου Προδρόμου (νότια τῆς σωζομένης σήμερα Μονῆς τοῦ ἁγ. Νικολάου τοῦ Ἀναπαυσᾶ) καί ἀργότερα στό Βράχο τοῦ Βαρλαάμ. Κοιμήθηκε εἰρηνικά τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα τοῦ 1543 (κατά τήν ὁποία συνέπεσε καί ἡ Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ - Κύριον Πάσχα).
"Γιά τόν ἀξιοζήλευτο αὐτό ὑποτακτικό - γράφει ἡ μ. Θεοτέκνη Ἁγιοστεφανίτισσα - ὁ ὅσ. Θεοφάνης σημειώνει στήν αὐτοβιογραφία του: "Ἐν τούτῳ δέ τῷ ἔτει (1543) κεκοίμηται καί ὁ ἀδελφός ἡμῶν Βενέδικτος, ὁ ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους ἄκραν ὑποταγήν ἐνδειξάμενος εἰς ἡμᾶς, μᾶλλον δέ εἰς Θεόν". Μέ τήν ἄκρα του ὑπακοή καί ταπείνωση "τελειωθείς ἐν ὀλίγῳ, ἐπλήρωσε χρόνους πολλούς" (Σοφ. Σολομ. δ, 13). Ὅταν ἀργότερα ἔγινε ἡ ἐκταφή του, τό σκήνωμά του βρέθηκε ἄφθορο, μέ διατηρούμενο τό δέρμα του πάνω στά ἁγιασμένα ὀστά". (μ. Θεοτέκνης Ἁγιοστεφανιτίσσης, "Στό Βράχο τῆς Ἰσάγγελης Πολιτείας - Οἱ Ἅγιοι Κτίτορες τοῦ Βαρλαάμ", 1998, σελ. 151).
Σήμερα ἕνα τῶν πελμάτων τοῦ ὁσ. Βενεδίκτου σώζεται στή Μονή Βαρλαάμ, σέ ἀδιάφθορη κατάσταση.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 27η Μαϊου, κοινῶς μετά τῶν Γερόντων του Ὁσίων Θεοφάνους καί Νεκταρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου