Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΓΕΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡ ΡΩΣΙΑΣ (+ 1238)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).


Ἕνας τῶν εὐλαβῶν Ρώσων Ἡγεμόνων τῆς Κιεβινῆς περιόδου. Ἦταν γιός τοῦ Ἡγεμόνα τοῦ Βλαδιμήρ καί Σούζνταλ Βσέβολοντ, τόν ὁποῖο διαδέχθηκε μετά τόν θάνατό του, τό 1212. Σ' αὐτόν ἀποδίδεται ἡ ἵδρυση τοῦ Νίζνι Νόβγκοροντ καί τοῦ Γιούρεβιτς. Ἐξαιρετικά εὐλαβής, ἔκτισε πολλούς ναούς στά ἐδάφη τῆς ἡγεμονίας του καί ἀνοικοδόμησε ὅσους καταστράφηκαν στό Βλαδιμήρ, κατά τήν πυρκαγιά τοῦ 1227. Οἱ βιογράφοι του σημειώνουν, ὅτι εἶχε μεγάλο πόθο νά μαρτυρήσει γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί ὅτι ὁ πόθος του ἱκανοποιήθηκε μέ τόν σφαγιασμό του ἀπό τούς Τατάρους.
Ἀμυνόμενος κατά τῶν εἰσβολέων Τατάρων, ἔπεσε πολεμῶντας μέ τό στράτευμά του στίς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Σίτ, τό 1238. Τό κατακρεουργημένο καί ἀποκεφαλισμένο Λείψανό του ἀναγνώρισε ὁ Ἐπίσκοπος Ροστώφ Κύριλλος, ἡ Κάρα του ὅμως βρέθηκε ἀργότερα καί ἐνταφιάσθηκε μαζί μέ τό ὑπόλοιπο σῶμα στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ροστώφ. Τό 1240 ὁ Μεγ. Ἡγεμόνας Ἰαροσλάβος Βσεβολόντοβιτς μετέφερε τά Λείψανά του στό Βλαδιμήρ καί τά ἐνταφίασε στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Κοιμ. Θεοτόκου, δίπλα στούς τάφους ἄλλων μελλῶν τῆς οἰκογενείας του. Κατά τήν ἀνακομιδή τό Λείψανο τοῦ Μάρτυρος Ἡγεμόνος βρέθηκε ἀδιάφθορο καί ἡ Κάρα του συσσωματώθηκε θαυματουργικά μέ τό ὑπόλοιπο σῶμα! Τό 1645 ὁ Λείψανο ἀνακομίσθηκε καί πάλι ἀδιάφθορο καί κατατέθηκε σέ λάρνακα. Μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917 δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν τύχη του.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 4η Φεβρουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου