Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011

ΟΣΙΑ ΒΙΘΒΟΥΡΓΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤ. ΝΤΕΡΕΧΕΜ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ (+ 743)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ἦταν κόρη τοῦ Βασιλέως τῆς Ἀνατολικῆς Ἀγγλίας Ἄννα καί ἀδελφή τῆς ὁσ. Ἐθελδρέδης. Γιά πολλά χρόνια ἔζησε ἐρημητικά στό Χόλκχαμ τοῦ Νόρφολκ καί μετά στό Ἀνατολικό Ντέρεχαμ, ὅπου ἵδρυσε μοναστική κοινότητα.
Κοιμήθηκε εἰρηνικά τό 743, πρίν τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ κοινοβίου της. Ἐνταφιάσθηκε στήν αὐλή τοῦ Ναοῦ, ὅπου μέχρι σήμερα σώζεται πηγή ἁγιάσματος πού φέρει τό ὄνομά της, ὅπως μαρτυρεῖ ἤδη ἀπό τό 1107 ὁ λόγιος μοναχός Θωμᾶς στήν "Ἱστορία τοῦ Ἔλυ".
Τό 798 τό Λείψανό της ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο καί κατατέθηκε στόν Ναό. Τό 974 ὁ Ἡγούμενος Brithnoth τοῦ Ἔλυ, μετέφερε τό Λείψανο στό Μπράντουμ καί τό τοποθέτησε κοντά στά Λείψανα τῶν ἀδελφῶν της, Ὁσίων Ἐθελδρέδας καί Σεξβούργας, καί τῆς ἀνηψιᾶς της ἁγ. Ἐρμενλίνδας. Τό 1106 ἡ ἀφθαρσία τοῦ Λειψάνου τῆς Ὁσίας πιστοποιήθηκε ξανά, ἐνῶ ἀπό τά Λείψανα τῶν ἄλλων ὑπῆρχαν μόνον ὀστά (τό Λείψανο τῆς Ὁσίας ἦταν ὄχι μόνο τέλεια διατηρημένο, ἀλλά καί εὔκαμπτο).
Τό Λείψανο τῆς ἁγ. Βιθβούργας καταστράφηκε κατά τήν Διαμαρτύρηση, μαζί μέ χιλιάδες ἄλλα Λείψανα, μετά ἀπό διαταγή τοῦ Ἐρρίκου Γ'.
Ἡ μνήμη της τιμᾶται τήν 8η Ἰουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου