Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011

ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΓΑΪΑΝΗ ΚΑΙ ΡΙΨΙΜΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ (+ 292)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ἡ ἁγ. Ριψιμία ἦταν προεστώσσα μιᾶς συνοδείας παρθένων στή Ρώμη. Ὅταν ὁ Αὐτοκράτορας Διοκλητιανός (284 - 305), θέλησε νά νυμφευθεῖ τήν ὡραιοτάτη παρθένο Γαϊανή, ἡ συνοδεία ἀναγκάσθηκε νά διαφύγει στήν Ἀρμενία, ὅπου ὅμως διώχθηκε ἀπό τόν Βασιλέα Τηριδάτη (μετά ἀπό παρότρυνση τοῦ Διοκλητιανοῦ).
Οἱ ἁγίες Ριψιμία καί Γαϊανή βασανίσθηκαν μέ μεγάλη σκληρότητα καί τελειώθηκαν μαρτυρικά, κομμένες σέ μικρά τεμάχια! Μαζί τους μαρτύρησαν 32 Παρθένες τῆς συνοδείας τους καί 70 ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι μέχρι τότε κρύβονταν στό ὄρος Ἀραράτ.
Τά Λείψανά τους, τά ὁποῖα βρέθηκαν μετά ἀπό ἀρκετά χρόνια "εὐωδιάζοντα, σῶα, ἀκέραια καί ἀπείρακτα ἀπό τά πετεινά καί τά θηρία", κήδευσε ὁ ἅγ. Γρηγόριος ὁ Φωτιστής τῆς Ἀρμενίας (+ 325).
Ἡ μνήμη τους τιμᾶται τήν 30η Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου