Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011

ΟΣΙΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ (+ 1113)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ἦταν θυγατέρα τοῦ Μεγ. Ἡγεμόνα τοῦ Κιέβου Βζέβολοντ Γιαροσλάβιτς καί χάριν τῆς Ἱεραποστολῆς στή Ρωσία ἐπικέφθηκε τήν ΚΠολη. Μετά τήν ἐπιστροφή της ἔγινε μοναχή στή Μονή τοῦ ἁγ. Ἀνδρέα, τήν ὁποία εἶχε ἱδρύσει ὁ πατέρας της. Τό παράδειγμά της ἔφερε καί ἄλλες εὐσεβεῖς ψυχές στό Μοναχισμό. Θέσπισε τό κοινοβιακό σύστημα σέ ὅλες τίς μονές τοῦ Κιέβου καί ὁ ρόλος της στήν διδασκαλία τοῦ Ρωσικοῦ λαοῦ ὑπῆρξε σημαντικός.
Κοιμήθηκε εἰρηνικά τό 1113 (ἤ 1116). Τό Λείψανό της ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο. Μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917, δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν τύχη του.
Ἡ μνήμη της τιμᾶται τήν 3η Νοεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου