Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011

ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ (+ 1378)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Γεννήθηκε μεταξύ τῶν ἐτῶν 1293 καί 1296 στή νότια Ρωσία, ἀπό γονεῖς εὐγενεῖς. Ἔτυχε ἱκανῆς παιδείας καί ὑπῆρξε ἀναδεκτός τοῦ Μεγάλου Ἡγεμόνα Ἰβάν Α' Καλιτά. Σέ ἡλικία 20 ἐτῶν ἔγινε μοναχός στή Μονή τῶν Θεοφανείων στή Μόσχα, ὅπου ὑπῆρξε συμμοναστής τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ ὁσ. Σεργίου τοῦ Ραντονέζ Στεφάνου καί μαθητής τοῦ Στάρετς Γεροντίου.
Τό 1340 διορίσθηκε ἀπό τόν Ἑλληνικῆς καταγωγῆς Μητροπολίτη Ρωσίας Θεόγνωστο, ἐπίτροπός του στήν πόλη τοῦ Βλαδιμήρ καί τό 1352 χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως. Μητροπολίτης Ρωσίας ἀναδείχθηκε στήν ΚΠολη (τό 1354, ἀπό τόν Πατριάρχη Φιλόθεο) καί ὅπως καί οἱ προκάτοχοί του ἐγκαταστάθηκε στή Μόσχα.
Ἡ Πρωθιεραρχική διακονία τοῦ ἁγ. Ἀλεξίου (παρά τήν ὕπαρξη δύο διεκδικητῶν τοῦ Θρόνου του, τῶν Μητροπολιτῶν Λιθουανίας Ρωμανοῦ καί Κιέβου Κυπριανοῦ), ὑπῆρξε εὐεργετική γιά τήν Ρωσία. Στόν πολιτικό τομέα ὑποστήριξε τά δικαιώματα στόν Θρόνο τοῦ ἀνήλικου Πρίγκιπα Δημητρίου, ἀποφεύγοντας ἔτσι ἕνα νέο ἐμφύλιο πόλεμο. Ἐπισκέφθηκε δύο φορές τόν Τάταρο ἐπικυρίαρχο τῆς Ρωσίας Χάν Τσανιμπέκ (στό στρατόπεδο τῆς Χρυσῆς Ὀρδῆς) καί πέτυχε τήν ἔκδοση εὐνοϊκῶν γιά τήν Ρωσία διαταγμάτων (σέ μία ἀπό τίς ἐπισκέψεις αὐτές, θεράπευσε θαυματουργικά τήν σύζυγο τοῦ Χάν Ταϊντουλα). Στόν πνευματικό τομέα διατήρησε στενές σχέσεις μέ τόν ὅσ. Σέργιο τοῦ Ραντονέζ καί στήριξε τόν Μοναχισμό καί τό κοινωνικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.
Κοιμήθηκε εἰρηνικά στή Μόσχα τό 1378 καί ἐνταφιάσθηκε στή Μονή τοῦ Θαύματος. Τό 1431 τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο καί τό 1485 κατατέθηκε σέ Ναό πρός τιμήν του. Ἡ ἁγιότητά του διακηρύχθηκε Συνοδικά τό 1448, ἐπί Πρωθιεραρχίας τοῦ Μητροπολίτη Ρωσίας ἁγ. Ἰωνᾶ. Τό Λείψανό του εἶναι σήμερα κατατεθημένο στόν Πατριαρχικό Ναό τῶν Ἐπιφανείων, στή Μόσχα.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 12η Φεβρουαρίου καί τήν 5η Ὀκτωβρίου, κατά τήν Σύναξη τῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν τῆς Μόσχας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου