Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΩΝΥΜΟΙ 109 ΟΣΙΟΙ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Στά σπήλαια τῆς περιωνύμου Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, πλέον τῶν ἀδιαφθόρων Λειψάνων γνωστῶν Ὁσίων, σώζονται καί 108 ἀδιάφθορα Λείψανα ἀγνώστων Ὁσίων Πατέρων, καθώς ἐπίσης καί ἕνα ἀδιάφθορο χέρι ἀγνώστου ἀσκητοῦ. Ἔζησαν καί ἁγίασαν στή Λαύρα σέ διάφορες ἐποχές, ἀλλά οἱ ἱστορικές περιπέτειες τῆς Μονῆς δέν ἐπέτρεψαν τήν διάσωση στοιχείων.
Ἡ μνήμη τῶν Ὁσίων τῆς Λαύρας γενικῶς τιμᾶται τήν 28η Αὐγούστου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου