Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Στήν πολύτιμη συλλογή ἁγίων Λειψάνων τῆς ἱστορικῆς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων, περιλαμβάνεται καί μέρος ἀδιαφθόρου σαρκός ἀγνώστου Ἁγίου. Γιά τό λείψανο αὐτό δέν διασώθηκαν πληροφορίες καί ἔτσι ἡ ταυτότητα τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ "παρ' ἀνθρώποις" παραμένει ἄγνωστη. Γνωστός ὅμως "παρά τῷ Θεῷ", πρεσβεύει γιά τούς εὐλαβεῖς προσκυνητές τῆς Λαύρας καί τούς "ἐν αὐτῇ" ἀσκουμένους μοναχούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου