Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011

ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΒΕΡ ΡΩΣΙΑΣ (+ 1409)

Σειρά: 'Αδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).Γεννήθηκε στό Τβέρ καί νέος μόνασε στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, ὅπου ὑπηρέτησε σάν Ἀρχιδιάκονος τοῦ Μητροπολίτη Ρωσίας ἁγ. Κυπριανοῦ. Τό 1390 πῆρε μέρος συνοδεύοντας τόν Μητροπολίτη, στή μεγάλη Σύνοδο Ρώσων καί Ἑλλήνων Ἱεραρχῶν κ.ἄ. κληρικῶν, τήν ὁποία συγκάλεσε ὁ Ἡγεμόνας τοῦ Τβέρ ἅγ. Μιχαήλ Ἀλεξάντροβιτς (τήν 3η Ἰουλίου), γιά νά δικασθεῖ ὁ Ἐπίσκοπος Τβέρ Εὐθύμιος. Μετά τόν περιορισμό τοῦ Εὐθυμίου στή Μονή Τσουντώφ τῆς Μόσχας, ὁ Ἀρσένιος ἐκλέχθηκε στή θέση του, ἀλλά δέν ἀποδέχθηκε τήν ἐκλογή. Τελικά χειροτονήθηκε τήν 15η Αὐγούστου 1390, πιεζόμενος τόσο ἀπό τόν Μητροπολίτη, ὅσο καί ἀπό τόν Ἡγεμόνα.
Κατά τήν ἀρχιερατεία του (1390 - 1409), ἔκτισε δυό Καθεδρικούς Ναούς πρός τιμήν τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, ἀνακαίνισε τόν Καθεδρικό Ναό τῆς Θείας Μεταμορφώσεως καί ἵδρυσε τήν Μονή Ζελτίκωφ, ὅπου ἔκτισε τόν πέτρινο Ναό τῆς Κοιμ. Θεοτόκου (1394) καί Παρεκκλήσιο τῶν Ὁσίων Ἀντωνίου καί Θεοδοσίου τοῦ Κιέβου.
Κοιμήθηκε τό 1409 καί ἐνταφιάσθηκε στή Μονή Ζελτίκωφ. Τό 1483 τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο. Ἡ ἁγιότητά του διακηρύχθηκε ἀπό τήν Σύνοδο τοῦ 1547. Μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917, δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν τύχη τοῦ Λειψάνου του.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 2α Μαρτίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου