Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011

ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΗΓΕΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ ΡΩΣΙΑΣ (+ 1052)
Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ἦταν πρεσβύτερος γιός τοῦ Μεγάλου Ἡγεμόνα τοῦ Κιέβου Γιαροσλάβου τοῦ Σοφοῦ (1018 - 1054) καί τῆς ὁσ. Ἄννας τῆς Σουηδῆς (+ 1050). Γεννήθηκε τό 1020 καί τό 1034, σέ ἡλικία μόλις 14 ἐτῶν, ἀνέλαβε τήν Ἡγεμονία τοῦ Νόβγκοροντ. Ἦταν καλοῦ χαρακτῆρα καί στή διοίκηση βοηθήθηκε ἀπό τόν Ἐπίσκοπο τῆς πόλεως ἁγ. Λουκᾶ καί τήν ἐνάρετη σύζυγό του Πριγκίπισσα Ἀλεξάνδρα. Ἐκτός ἄλλων ἔργων περιτείχισε τήν πόλη καί ἔκτισε τόν Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας (1045 - 1052).
Κοιμήθηκε αἰφνίδια τό 1052, σέ ἡλικία 32 ἐτῶν, εἴκοσι μόλις ἡμέρες μετά τά ἐγκαίνια τῆς Ἁγίας Σοφίας (ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν ἅγ. Λουκᾶ, τήν 14η Σεπτεμβρίου 1052) καί ἐνταφιάσθηκε στή Μητρόπολη.
Τό 1439, μετά ἀπό ἐμφάνισή του στόν Ἀρχιεπίσκοπο Νόβγκοροντ ἅγ. Εὐθύμιο Γ', τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο. Τό Λείψανό του ἦταν κατατεθημένο στό Ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας (μαζί μέ ἐκεῖνο τῆς μητέρας του ὁσ. Ἄννης), μέχρι τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917. Ἔκτοτε ἀγνοεῖται ἡ τύχη του.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 4η Ὀκτωβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου