Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011

ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ (4ος αἰ.)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ἦταν Ἐπίσκοπος στήν Ἰταλία καί κατά τόν διωγμό τοῦ Διοκλητιανοῦ ἦρθε στή Βιθυνία τῆς Μ. Ἀσίας καί ἐγκαταστάθηκε στούς Σωρεούς, στόν κόλπο τῆς Νικομήδειας, ὅπου ἔκτισε Ναό τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Παρά τόν διωγμό κήρυξε τό Εὐαγγέλιο στή Λυκαονία, τήν Ἰσαυρία καί τόν Πόντο.
Τελειώθηκε μαρτυρικά ἀπό τόν εἰδωλολατρικό ὄχλο, ἐνῶ τελοῦσε τήν Θεία Λειτουργία! Φονεύθηκε "ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης, θῦμα ἅγιον προσφερθείς εἰς τόν Κύριον τῆς δόξης καί τῆς ἀληθείας Χριστόν".
Τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο καί εὐωδιαστό τόν 6ο αἰ. Δέν σώζονται ἄλλες πληροφορίες γιά τήν τύχη του.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 12η Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου