Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011

ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΛΦΕΓΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΝΤΕΡΜΠΟΥΡΥ (+ 1012)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Γεννήθηκε τό 854 σέ εὐσεβή οἰκογένεια καί νωρίς μόνασε στή Μονή τοῦ Deerhurt, στό Glouceshire. Ἔζησε ἐρημιτικά στό Bath, ὅπου δημιουργήθηκε Μονή, μέ τή συγκέντρωση γύρω του φιλομονάχων ψυχῶν. Ἀπό τόν ἅγ. Ντάνσταν Ἀρχιεπίσκοπο Καντέρμπουρυ, ὁρίσθηκε Ἡγούμενος τῆς νέας Μονῆς. Τό 984, κατά τήν βασιλεία τοῦ Ἐθελρέδου, διαδέχθηκε τόν Ἐπίσκοπο Βίνσεστερ ἅγ. Ἐθελβόλδο, μετά ἀπό ἀπό ἐμφάνιση στόν Ἀρχιεπίσκοπο ἅγ. Ντάνσταν, τοῦ ἁγ. Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Ἀρχιεπίσκοπος Καντέρμπουρυ ἀναδείχθηκε τό 1005. Ἡ ἐποχή τῆς ποιμαντορίας του ἦταν δύσκολη, λόγῳ τῶν ἐπιθέσεων τῶν Δανῶν καί τῶν ἐσωτερικῶν προβλημάτων τῆς Ἀγγλίας. Ἀνάλωσε τόν ἑαυτό του σέ ἔργα φιλανθρωπίας καί στηρίξεως τοῦ λαοῦ.
Τελειώθηκε μαρτυρικά στό Γκρίνουϊτς ἀπό τούς Δανούς τό 1012 καί τό σῶμα του ρίχθηκε στόν Τάμεση. Μετά θάνατον ἀναδείχθηκε θαυματουργός. Τό 1105 τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο. Δέν ἔχουν διασωθεῖ πληροφορίες γιά τήν τύχη του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου