Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2011

ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΜΗΝΑΣ Ο ΚΑΛΛΙΚΕΛΑΔΟΣ (3ος αἰ.)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ἦταν Ἀθηναῖος στήν καταγωγή, ἀπό εἰδωλολατρική οἰκογένεια, μέ μεγάλη μόρφωση καί παιδεία. Ἀπό τόν Αὐτοκράτορα Μαξιμῖνο διορίσθηκε Ἔπαρχος τῆς Ἀλεξάνδρειας. Ὅταν ἔγινε γνωστή ἡ πίστη του στό Χριστό, ὁ Αὐτοκράτορας ἔστειλε στήν θέση του τόν ἐπίσης Ἀθηναῖο Ἑρμογένη, ὁ ὁποῖος τόν βασάνισε καί τόν ἔκλεισε στή φυλακή, γιά νά πεθάνει ἀπό τίς κακουχίες. Ὅταν μετά τήν πάροδο κάποιου χρόνου ὁ Μηνᾶς βρέθηκε θαυματουργικά θεραπευμένος, ὁ διώκτης του Ἑρμογένης ἔγινε Χριστιανός, μαζί μέ τόν διακεκριμένο πολίτη Εὔγραφο. Ὅλοι τελειώθηκαν μέ ἀποκεφαλισμό καί τά σώματά τους ρίχθηκαν στήν θάλασσα, ἀσφαλισμένα σέ σιδερένιο κιβώτιο. Βρέθηκαν μέ τρόπο θαυμαστό μετά ἀπό 400 χρόνια!
Τό Λείψανο τοῦ ἁγ. Μηνᾶ πρέπει νά ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο, διότι σήμερα στήν Μονή Λειμῶνος Λέσβου σώζεται ἡ ἀδιάφθορη γλῶσσα του!
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 10η Δεκεμβρίου καί ἡ Εὔρεση τοῦ Λειψάνου του τήν 17η Φεβρουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου