Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ (Μπράνκοβιτς, + 1502)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ἦταν δευτερότοκος γιός τοῦ Δεσπότη ἁγ. Στεφάνου Μπράνκοβιτς καί τῆς ὁσ. Ἀγγελίνας (κόρης τοῦ Γεωργίου Καστριώτη - Σκεντέρ Μπέη τῆς Ἀλβανίας). Μεγάλωσε στήν Τεργέστη καί μέ τήν ἁγιότητα τῆς ζωῆς του στήριξε τήν Ὀρθόδοξη Πίστι σ' αὐτή τήν Παπική πόλη. Διαδέχθηκε τόν πατέρα του τό 1476. Σάν Δεσπότης ἔδειξε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἐκκλησία καί ἐνίσχυσε τίς μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τῆς Δαλματίας καί τοῦ Μπανάτου.
Κοιμήθηκε εἰρηνικά τό 1502. Ὑπῆρξε ὁ τελευταῖος Σέρβος Ἡγεμόνας, διότι μετά ἀπό αὐτόν ἡ κατάκτηση τῆς Σερβίας ἀπό τούς Τούρκους ὑπῆρξε ὁριστική.
Τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο καί σήμερα φυλάσσεται στή Μονή τοῦ Κουπίνοβο (Κρούσεντολ) Σερβίας.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 10η Δεκεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου