Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ (9ος αἰ.)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Καταγόταν ἀπό τήν Καππαδοκία, ἀπό γονεῖς "ἐπισήμους κατά τό γένος καί κατά τήν περιουσίαν πλουσιωτάτους". Ἁγίασε στόν κόσμο, χωρίς νά μονάσει ἤ νά μαρτυρήσει. Παρά τό γεγονός, ὅτι ἦταν Στρατοπεδάρχης τοῦ Εἰκονομάχου Αὐτοκράτορος Θεοφίλου, διορισμένος στήν Καππαδοκία, ἔζησε σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Εὐαγγελίου, μέ ἰδιαίτερη ἀγάπη στούς πτωχούς. Χάριν τῆς σωφροσύνης σέ ὅλη του τήν ζωή, δέν κοίταξε ποτέ γυναῖκα στό πρόσωπο, ἐκτός ἀπό τήν μητέρα του!
Κοιμήθηκε εἰρηνικά σέ ἡλικία μόλις 33 ἐτῶν καί ὁ τάφος του ἀναδείχθηκε πηγή ἰαμάτων. Κατά τήν Ἀνακομιδή του τό Λείψανό του βρέθηκε "φαιδρόν καί ἀνθηρόν, χαριέστατον μέ ὅλους τούς χαρακτῆρας, μέ τά ἐνδύματα ἀνέπαφα" καί μεταφέρθηκε στήν ΚΠολη, τήν 6η Ἰουλίου 831. Δέν εἶναι γνωστό πότε καί κάτω ἀπό ποιές συνθῆκες τό Λείψανο διαλύθηκε. Σήμερα ἀπότμημά του φυλάσσεται στή Μονή Μεγ. Λαύρας Ἁγίου Ὄρους.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 31η Ἰουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου