Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011

ΑΓΙΑ ΘΕΟΚΛΗΤΩ Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ (9ος αί.)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Καταγόταν ἀπό τό Θέμα τῶν Ὀπτιμάτων καί ἀνατράφηκε ἀπό τούς γονεῖς της "ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου". Ἀπό ὑπακοή πρός τούς γονεῖς της νυμφεύθηκε καί ἔζησε μέ "ἀμετρήτους ἐλεημοσύνας ἡ μακαρία, ἐπιμελουμένη τῶν ἐνδεῶν καί τῶν πενήτων". Προεῖδε τήν κοίμησή της καί ἀναδείχθηκε θαυματουργός.
Τό Λείψανό της τηρήθηκε "ὑπό θείας δυνάμεως" ἀδιάφθορο, σῶο καί ἀλώβητο! Μάλιστα "οἱ συγγενεῖς αὐτῆς συνήθιζον κατ' ἔτος νά σηκώνωσι τοῦτο, νά ἀλλάσωσι τά ἱμάτια, νά εὐτρεπίζουν τάς τρίχας τῆς κεφαλῆς, αἱ ὁποίαι ἦσαν λευκαί, καί τέλος νά κόπτουσι τούς ὄνυχας τῶν χειρῶν καί τῶν ποδῶν της, ὥς ἄν ἦτο ζωντανή !" Δέν σώθηκαν πληροφορίες γιά τήν τύχη τοῦ Λειψάνου.
Ἡ μνήμη της τιμᾶται τήν 3η Αὐγούστου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου