Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011

ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΗΣ ΣΙΓΡΙΑΝΗΣ (+ 815/818)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Γεννήθηκε στήν ΚΠολη τό 759 ἀπό γονεῖς εὐγενεῖς ἀπό τήν Θεσσαλονίκη. Σέ ἡλικία μόλις 12 ἐτῶν νυμφεύθηκε, σύμφωνα μέ τήν ἐπιθυμία τῶν γονέων καί τά ἔθιμα τῆς ἐποχῆς του. Ἔζησε μέ τήν σύζυγό του βίο παρθενικό καί μετά τόν θάνατο τοῦ Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου Ε' τοῦ Κοπρωνύμου, ἀσπάσθηκαν καί οἱ δύο τόν μοναχικό βίο.
Μόνασε στό Ὄρος τῆς Σιγριανῆς, στήν Κύζικο. Διακρίθηκε γιά τούς ἀγῶνες του ὑπέρ τῆς προσκυνήσεως τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων (γιά τοῦτο ἐπωνομάσθηκε Ὁμολογητής), ἀλλά καί γιά τό ἱστοριογραφικό του ἔργο, κυρίως τήν "Χρονογραφία" του, ὅπου καλύπτεται ἡ περίοδος ἀπό τόν Διοκλητιανό (τό 284), μέχρι τόν Αὐτοκράτορα Μιχαήλ Α' Ραγκαβέ, (τό 813). Διώχθηκε ἀπό τόν Εἰκονομάχο Αὐτοκράτορα Λέοντα Ε' τόν Ἀρμένιο καί κοιμήθηκε ἐξόριστος στή Σαμοθράκη, τό 815 ἤ 818.
Τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο τό 822 καί κατατέθηκε στήν Μονή τῆς Σιγριανῆς (τήν γνωστή καί σάν "Μονή τοῦ Μεγάλου Ἀγροῦ"). Δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τό ἄν καί πού διασώθηκε.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 9η Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου