Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΕΥΦΗΜΙΑ (3ος αἰ.)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Εκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἀπό τήν Χαλκηδόνα τῆς Μ. Ἀσίας. Μαρτύρησε κατά τόν διωγμό τοῦ Διοκλητιανοῦ. Κατά τήν συναξαριστική παράδοση βασανίσθηκε στόν φοβερό τροχό, ὅμως διαφυλάχθηκε ἀβλαβής μέ τήν δύναμη τοῦ Ἑνός καί Μόνου Θεοῦ. Τελειώθηκε στήν ἀρρένα ἀπό δάγκωμα ἀρκούδας. Ἐνταφιάσθηκε στή Χαλκηδόνα, ὅπου διαφυλάχθηκε ἀδιάφθορο τό Λείψανό της.
Κατά τήν σύγκληση τῆς Ἁγίας Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῶν 630 Θεοφόρων Πατέρων (Χαλκηδόνα, 451), Ὀρθόδοξοι καί Μονοφυσίτες ἔγραψαν τίς Ὁμολογίες τους σέ δύο διαφορετικούς τόμους καί τούς ἔθεσαν μέσα στή λάρνακα μέ τό Λείψανο τῆς Ἁγίας. Τήν ἑπομένη, μετά ἀπό προσευχή, ὁ τόμος τῶν Ὀρθοδόξων βρέθηκε στό στῆθος τοῦ Λειψάνου, ἐνῶ ὁ τόμος τῶν αἱρετικῶν στά πόδια του!
Σήμερα τό Λείψανο τῆς ἁγ. Εὐφημίας φυλάσσεται στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ ἁγ. Γεωργίου, στό Φανάρι ΚΠόλεως.
Ἡ μνήμη της τιμᾶται τήν 16η Σεπτεμβρίου καί ἡ Σύναξις τοῦ Ὅρου τήν 11η Ἰουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου