Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

ΑΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ ΡΩΣΙΑΣ (+ 1458)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).
Ἀφιερωμένος στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἀπό τήν παιδική του ἡλικία, μόνασε σέ ἡλικία 15 ἐτῶν στή Μονή Βιαζίτσκι, στά περίχωρα τοῦ Νόβγκοροντ, ὅπου διακρίθηκε γιά τήν προκοπή του στίς Εὐαγγελικές ἀρετές. Ἀργότερα ἐγκαταβίωσε στή Μονή τοῦ ἁγ. Βαρλαάμ τοῦ Χουτίν, ἀπ’ ὅπου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νόβγκοροντ τόν διόρισε γενικό οἰκονόμο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.
Τό 1429 ἀναδείχθηκε Ἀρχιεπίσκοπος Νόβγκοροντ μέ κλήρους ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Ἀρχιεράτευσε 30 χρόνια, κατά τά ὁποῖα ποτέ δέν παρέλειψε τόν μοναχικό του κανόνα. Κατά τήν Καθαρά Ἑβδομάδα ἡσύχαζε στή Μονή Βιαζίτσκι, παραμένοντας ἐντελῶς ἄσιτος, ἐνῶ ἐλεοῦσε ὄχι μόνον τούς πτωχούς τῆς ἐπαρχίας του, ἀλλά καί ἐνδεεῖς στήν ΚΠολη, τά Ἱεροσόλυμα καί τό Ἅγιο Ὄρος. Μερίμνησε γιά τήν συντήρηση τῶν ναῶν, ἔκτισε νέους, δημιούργησε ἐργαστήρια ἀντιγραφῆς χειρογράφων, ἀπαγόρευσε τούς παράνομους γάμους καί γενικά ποίμανε τόν λαό τοῦ Θεοῦ μέ σύνεση καί εὐαισθησία.
Τό 1439 ὁ ἅγ. Εὐθύμιος ἀξιώθηκε μιᾶς οὐράνιας ἀποκαλύψεως. Εἶδε τούς Ἁγίους προκατόχους του νά συλλειτουργοῦν στόν Καθεδρικό Ναό, ἐνώπιον τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας. Μετά ἀπό αὐτό τό ὅραμα καθιέρωσε τήν Σύναξη τῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν τοῦ Νόβγκοροντ (10η Φεβρουαρίου). Ἐπί τῶν ἡμερῶν του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο τό Λείψανο τοῦ προκατόχου του ἁγ. Ἰωάννου (7η Σεπτεμβρίου).
Κοιμήθηκε εἰρηνικά τήν 11η Μαρτίου 1458, περίοδο Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νηστεύοντας καί ἀγωνιζόμενος. Μετά τήν κοίμησή του ἀποκαλύφθηκε, ὅτι φοροῦσε κατάσαρκα βαρειές ἁλυσίδες. Τό Λείψανό του διατηρήθηκε ἀδιάφθορο, ἀλλά μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917 δέν ὑπάρχουν πκηροφορίες γιά τήν τύχη του.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 11η Μαρτίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου