Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011

ΟΣΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΡΩΣΙΑΣ (+ 1426)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).


Φίλος καί συνασκητής τοῦ μεγάλου ὁσ. Κυρίλλου τῆς Λευκῆς Λίμνης (ρωσ. Μπελοζέρσκ). Μόνασε μαζί του στή Μονή Σιμονώφ καί πρῶτος ἔφυγε γιά τήν Λευκή Λίμνη, ὅπου ἀσκήθηκε ἐρημητικά. Ὁ ὅσ. Κύριλλος μετά ἀπό θαυμαστή ἀποκάλυψη πού δέχθηκε, συμφώνησε μέ τόν ὅσ. Θεράποντα καί ἄφησαν τήν Μονή Σιμονώφ γιά τήν μακρυνή Λευκή Λίμνη. Ἐκεῖ ὁ ὅσ. Κύριλλος ἵδρυσε τήν περιώνυμη Μονή του καί ὁ ὅσ. Θεράπων σέ ἄλλη λίμνη (δεκαπέντε μίλια ἀπό τήν Λευκή), μονή πρός τιμήν τοῦ Γεννεθλίου τῆς Θεοτόκου. Κοιμήθηκε εἰρηνικά τό 1426, μετά ἀπό μεγάλους ἀσκητικούς ἀγώνες, ἐλεημένος μέ τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο τό 1514 καί ἡ ἁγιότητά του διακηρύχθηκε Συνοδικά τό 1547. Μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917, δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν τύχη τοῦ Λειψάνου του.
Τιμᾶται τήν 27η Μαϊου καί ἡ Ἀνακομιδή τοῦ Λειψάνου του τήν 27η Δεκεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου