Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011

ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ (5ος αἰ.)
Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Γεννήθηκε στήν ΚΠολη κατά τήν βασιλεία τοῦ Λέοντος Α' τοῦ Θρακός καί ἦταν γιός τοῦ Συγκλητικοῦ Εὐτροπίου. Φλεγόμενος ἀπό τόν πόθο τῆς μοναχικῆς ἀφιερώσεως, διέφυγε κρυφά στή Μονή τῶν Ἀκοιμήτων, ὅπου ἔγινε μοναχός καί ἐπιδόθηκε σέ κάθε εἴδους ἄσκηση καί σκληραγωγία γιά μία τριετία, ὥστε ἔγινε ἀγνώριστος στή σωματική ὄψη. Τότε μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἡγουμένου του ἐπέστρεψε στήν πατρική του οἰκία σάν ζητιάνος καί ἐγκαταστάθηκε σέ μία καλύβη, ὅπου συνέχισε τήν ἄθλησή του, δεχόμενος τήν ἐλεημοσύνη τῶν γονέων του πού δέν τόν ἀναγνώρισαν. Ἐκεῖ, μετά ἀπό τριετία ἀγώνων, παρέδωσε τό πνεῦμα του, ἀφοῦ προηγουμένως φανερώθηκε στούς γονεῖς του καί ἀναγνωρίσθηκε ἀπό τό πολύτιμο χειρόγραφο Εὐαγγέλιο πού τοῦ εἶχαν χαρίσει πρίν τήν φυγή του.
Τό Λείψανό του κηδεύθηκε στήν καλύβη του. Δέν εἶναι εἶναι γνωστό πότε ἀνακομίσθηκε, βρέθηκε πάντως ἀδιάφθορο, ἀφοῦ σήμερα μία τῶν χειρῶν του φυλάσσεται ἀδιάφθορη στή Μονή Χρυσοπηγῆς Χανίων. Ἀποτμήματα τῶν Λειψάνων του φυλάσσονται στή Βουλγαρική Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί στίς Μονές Λειμῶνος Λέσβου καί Γκούρας Τρικάλων.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 15η Ἰανουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου