Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΗΣ ΤΟΤΜΑΣ ΡΩΣΙΑΣ (+ 1568)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).


Γεννήθηκε στή Βολόγδα τό 1530 καί ἀνατράφηκε ἀπό τούς εὐσεβεῖς γονεῖς του "ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου". Μετά τόν θάνατο τῶν γονέων του, ἔγινε μοναχός στή Μονή Πριλούτσκ, ὅπου διακρίθηκε στόν κοινοβιακό βίο καί τήν ἐκτέλεση τῶν διακονιῶν. Μέ τήν ἄδεια τοῦ Τσάρου Ἰβάν Δ' τοῦ Τρομεροῦ καί τήν εὐλογία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Νικάνδρου, ἵδρυσε τήν Μονή τῆς Τότμα. Μετά τήν ὀργάνωση τῆς Μονῆς, ἵδρυσε τήν ἐξαρτηματική Σκήτη τοῦ ὁσ. Ἐφραίμ καί ἔζησε ἐκεῖ, ἀσκούμενος κατά τῶν παθῶν μέ μεγάλη σκληρότητα (φοροῦσε βαρειές ἁλυσίδες καί κάτω ἀπό τό κουκούλι του ἕνα σιδερένιο βαρύ κράνος!).
Κοιμήθηκε εἰρηνικά τό 1568 καί ἐνταφιάσθηκε στή Μονή του. Τό 1796 τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο, κατά τήν διάρκεια ἐργασιῶν στόν Ναό τῆς Ἀναλήψεως. Ἡ ἁγιότητά του διακηρύχθηκε Συνοδικά τό 1798. Μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917, δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν τύχη τοῦ Λειψάνου του.
Τιμᾶται τήν 28η Ἰανουαρίου καί ἡ Ἀνακομιδή τοῦ Λειψάνου του τήν 2α Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου