Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Η ΑΥΓΟΥΣΤΑ (+ 867)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Σύζυγος τοῦ Εἰκονομάχου Αὐτοκράτορος Θεοφίλου. Διακρινόταν γιά τήν εὐφηϊα καί τήν σωματική της ὀμορφιά (σ' αὐτή καί τήν ὑμνογράφο ἁγ. Κασσιανή, ἀναφέρεται τό περιστατικό ἐκλογῆς συζύγου τοῦ Αὐτοκράτορα, στό Ἱερό Παλάτιο τῆς ΚΠόλεως). Μετά τόν θάνατο τοῦ Θεοφίλου συγκάλεσε Σύνοδο ἀπό τήν ὁποία καθαιρέθηκε ὁ Εἰκονομάχος Πατριάρχης Ἰωάννης Ζ', ἀναδείχθηκε Πατριάρχης ὁ Ὁμολογητής ἅγ. Μεθόδιος καί ἐπικυρώθηκαν οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἀναστήλωσε τίς Ἱερές Εἰκόνες, τήν Α' Κυριακή τῶν Νηστειῶν τοῦ ἔτους 842 (19η Φεβρουαρίου, γνωστή ἔκτοτε σάν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας).
Διώχθηκε ἀπό τόν γιό της Αὐτοκράτορα Μιχαήλ, τό 856, μετά ἀπό διαβολές τοῦ ἀδελφοῦ της Καίσαρα Βάρδα καί κοιμήθηκε ἐκτοπισμένη στή Μονή τῶν Γαστρίων, τό 867. Τό Λείψανό της ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο. Μεταφέρθηκε στήν Κέρκυρα, λίγο πρίν τήν Ἅλωση τῆς ΚΠόλεως ἀπό τούς Τούρκους (1453) καί σήμερα σώζεται ἐκεῖ, στόν Ναό Παναγίας Σπηλαιώτισσας, ἐκτός ἀπό τήν τιμία Κάρα ἡ ὁποία ἔχει χαθεῖ.
Ἡ μνήμη της τιμᾶται τήν 11η Φεβρουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου