Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ ΡΩΣΙΑΣ (+ 1186)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).Γεννήθηκε στό Νόβγκοροντ καί μετά τόν θάνατο τῶν γονέων του ἔζησε ἡσυχαστικά μαζί μέ τόν ἀδελφό του Γαβριήλ στά κτήματά τους, ὅπου ἔκτισαν Ναό πρός τιμήν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ὁ Ναός αὐτός ἀργότερα ἐξελίχθηκε σέ Μονή καί οἱ δύο ἀδελφοί ἔγιναν μοναχοί. Τό 1162 χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος Νόβγκοροντ καί τό 1165 ἀνυψώθηκε σέ Ἀρχιεπίσκοπο. Τό 1170, κατά τήν διάρκεια τῆς πολιορκείας τῆς πόλεως ἀπό τίς δυνάμεις τοῦ Σούζνταλ, ἐνῶ λιτάνευε στά τείχη μία εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἡ εἰκόνα δάκρυσε! Πρόκειται γιά τήν θαυματουργή ἔκτοτε Εἰκόνα τοῦ Σημείου (Znamenie). Τό θαῦμα αὐτό συνέβη τήν 25η Φεβρουαρίου 1170, ἀλλά ὁ ἅγ. Ἰωάννης θέσπισε νά τιμᾶται ἡ Εἰκόνα τήν 27η Νοεμβρίου, λόγῳ τοῦ Ρωσικοῦ χειμώνος. Κοιμήθηκε εἰρηνικά τό 1186 καί ἐνταφιάσθηκε στό Ναό τοῦ Τιμίου Προδρόμου.
Τό 1439 κατά τήν διάρκεια ἐργασιῶν στό Ναό, ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο τό Λείψανο ἑνός ἀγνώστου Ἀρχιερέως. Τότε, μετά ἀπό προσευχή, ὁ ἅγ. Ἰωάννης ἐμφανίσθηκε στόν Ἀρχιπίσκοπο Νόβγκοροντ ἅγ. Εὐθύμιο καί τοῦ ἀποκάλυψε τήν ταυτότητά του, τοῦ "ἀναξίου ὑπηρέτου τοῦ Θαύματος τοῦ Σημείου". Μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917, δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν τύχη τοῦ Λειψάνου.
Τιμᾶται τήν 7η Σεπτεμβρίου καί τήν 1η Δεκεμβρίου, τήν 10η Φεβρουαρίου κατά τήν Σύναξη τῶν Ἁγίων τοῦ Νόβογκοροντ καί ἡ Ἀνακομιδή τοῦ Λειψάνου του τήν 4η Ὀκτωβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου